Ontwerp de Nieuwe Tuin


Ontwerpen voor de nieuwe inrichting van het terrein:  De Nieuwe Tuin.

Het ontwerp is van landschapsarchitecte/bewoner Tina El Chaer en architect/bewoner Rick Hospes

ONTWIKKELING LANDGOED

Landgoed van Cool tot Terhave, begonnen als Strandpark Coolhaven, bestaat sinds 2009 en is daarmee al 8 jaar het resultaat van een initiatief van één buurtbewoner en twee zelfstandig maatschappelijk ondernemers. Sinds de winter 2009 zijn de twee ondernemers verantwoordelijk geweest voor de verdere ontwikkeling.

Alle feesten, feestjes, bbq's, herstelwerkzaamheden, onderhoud en ideeën voor de toekomst werden door hen geïnitieerd, uitgevoerd en ondersteund. Deels betaald door het werven van subsidies en deels door vrijwillige inbreng van arbeid en materialen.

Sinds 2015 is het behoud en de ontwikkeling van het terrein in handen van een van de ondernemers. Voor groot onderhoud wordt een kleine subsidie aangevraagd en de rest is gebaseerd op vrijwillige inzet. Een buurtbewoner sluit af en toe aan voor het nodige groenonderhoud.

Het gebruik van het terrein heeft altijd plaats gevonden in het kader van een tijdelijke ontwikkeling in afwachting van de bouw van een woontoren (Nieuwe Coolhaven). De eerste vergunning werd verleend voor een half jaar en is vervolgens elk jaar verlengd voor de duur voor een jaar. Alle aangebrachte harde structuren zijn aangebracht voor tijdelijk gebruik. Deze structuren zijn ondertussen toe aan volledige vervanging. De huidige beheerder en ontwikkelaar vind dat het tijd is voor nieuwe inbreng en nieuwe partijen die zich verantwoordelijk maken voor de toekomst.

Afgelopen maanden zijn gesprekken gevoerd met verschillende vertegenwoordigers van partijen die mogelijk belang hebben bij een vervolg van een alternatieve ontwikkeling van het terrein. Uit die gesprekken is duidelijk geworden dat er voldoende interesse is om na te denken over een vervolg.

De eerste gezamenlijke bijeenkomst van geïnteresseerden om na te denken over een nieuwe invulling van het terrein heeft plaatsgevonden.

We houden u via dit platform op de hoogte van de ontwikkeling.


NB: Bent u omwonende of gevestigd rondom het terrein en vertegenwoordigd u een grotere groep bewoners of ondernemers én wilt u actief betrokken zijn bij de ontwikkeling, stuur dan een mail naar frederique.kreeftenberg@gmail.com.


OLIFANTENBANK


Nieuw interieur als resultaat van de wens bestaande restanten te verwerken.
Een oud en zwaar brugdeel en dikke stukken balk.

Als alles vergaat zal deze bank het vast overleven. 
Volgens een van de mannen die heeft geholpen om hem te verplaatsen 
zou de bank sterk genoeg zijn voor een olifant.

PICKNICKSET


Nu de grote set picknicktafel en -stoelen het door springende pubers hebben begeven,
hebben we uit de nog bruikbare restanten een nieuw picknicksetje getoverd.
We zijn heel benieuwd hoe de Landgoedbezoekers omgaan 
met de zichtbare kwetsbaarheid van het object.

2017

HpY NyR!

Een fantastiek nieuw jaar gewenst.